FEDERATION

Kyva, Ilya Volodmyrovych

President of All-Ukrainian National Backyard Football Federation

Kostiuchenko, Vadym Konstiantinovych

First Vice President of Ukraine's Football Federation

Bahynsky, Vladislav Viktorovych

Vice Premier of All-Ukrainian National Backyard Football Federation

Cherednychenko, Serhiy Ivanovych

Head of All-Ukrainian National Backyard Football Federation, Poltava region

Barabash, Vitaliy Stepanovych

Head of All-Ukrainian National Backyard Football Federation, Donetsk region

Oleksyuk, Taras Ihorevish

Head of All-Ukrainian National Backyard Football Federation, Vinnitsa region

Proof of registration

Federation Charter